Norbert Tappert | VEDLEJŠÍ ÚČINEK RELATIVITY

Individuálna prezentácia Norberta Tapperta (nar. 1976) pod názvom Vedľajší účinok relativity (podľa jednej kľúčovej série diel) prináša aktuálnu sondu do rozvetvenej tvorby autora za posledné roky. Je koncentrovaným vyjadrením jeho podoby „symbolickej popdekadencie“, ktorú zadefinoval vo vlastnom Manifeste v roku 2022. Tu sa spevavé slovenské prostredie zráža s pražským kafkovským pochmúrnym priestorom. Autor sa stáva sprievodcom tajomnými chodbami duše a spletitého sveta a obrazy sa smARTovne stávajú bránami do podivného vizuálneho sveta, kde ožívajú krehké, zraniteľné, romantické a surrealistické scény , ale aj expresívne, surové, sexuálne živočišné a možno a voyežerské a existenciálne výjavy. Všetko to však je uložené v jednoduchých figurálnych, či krajinárskych kompozíciách, ktoré sú príležitosťou k objavovaní novej, neotrelej, brutálne krásnej básnickej reality. Vstupom do tejto vizuálnej feérie sú prvotné fotografie a autorské krátke texty (príznačná séria Norbis Pictus). Pred nami sa zjavuje dekadentná vizuálna ALCHÝMIA – vizionárska zmes mnohých kontrastov a nekonvenčných „výkrikov života“. Z obrazov prebíja provokatívnosť nastolených situácií a konfrontácia symbolov v tanci hriešnych, či tabuizovaných scén. Tu sa popartová signálna farebnosť stretáva s melancholickou obrazotvornosťou vo svetle tieňov a záhadných obrazov reality, sna a imaginácie.

U Tapperta nachádzame ojedinelý prístup zmocnenia sa a zhmotnenia vybraných osvedčených motívov a ich obsesívne opakovanie a interpretácie v rozličných médiách (poézia, akrylová maľba, fotografické čiernobiele zväčšeniny, kyanotypia a ich kolážovanie). Nachádzame tu repetitívnosť motívov a symbolov - neustále objavovanie sa ženských aktov, masiek smrti aj plynových masiek, hrubých kníh, horiacich sviečok, ale aj vidiny voňavých kvetov, záhrad farieb a zátiší. Autor prikladá vybraným symbolom aj hlbší význam a sám to výstižne vyjadruje nasledovne: „Nahota nese sílu upřímnosti, smrtka připomíná nevyhnutelnost konečnosti, plynová maska symbolizuje masky, které nosíme ve společnosti, zatímco knihy jsou brány k pochopení tajemství existence“.

Vlad B. skid, kurátor výstavy