Glass Line

Premio Fondazione di Venezia per The Venice Glass Week

Awarded to the best project in the festival.  


Naše výstava Czech Glass, Quo Vadis!? zvítězila v konkurenci dvou set mezinárodních projektů na festivalu The Venice Glass Week. 

Výstava, již pro pátý ročník mezinárodního festivalu skla The Venice Glass Week připravila společnost Art Lines, nese název Czech Glass, Quo Vadis?! Funguje v obou rovinách – doslovně i jako řečnická otázka. Je tedy jakýmsi zamyšlením nad tím, jakými cestami se česká ateliérová tvorba ve skle ubírá, co ji charakterizuje a s jakými výzvami se dnes potýká. Napoví, kam současné české autorské sklo za více než 60 let po svém fenomenálním úspěchu na výstavě EXPO 58 v Bruselu dospělo.

Prezentovaní umělci se liší věkem, a tudíž i svou profesionální zkušeností – jsou mezi nimi ostřílení a zavedení profíci starších ročníků, výrazní představitelé střední generace na vrcholu tvůrčích sil, i ti, co stojí na začátku své umělecké dráhy. Je přirozené, že každá generace navazuje na tradici svých předchůdců, zároveň se však snaží vůči ní i vymezit a vést s ní aktivní tvůrčí dialog. Navazovat na jejich počiny je náročným úkolem, ale zároveň i silnou motivací. Mladší tvůrci jsou přirozeně nuceni hledat, rozvíjet a zkoušet nové přístupy a postupy, vydávat se směry neprobádanými, nalézat osobitý umělecký výraz. 

Michal Macků

Michal Macků

„V životě člověka není nic náhoda. Celý život je proces a vývoj. Můžete se točit kolem jednoho tématu nebo témata stále střídat, vždy je v pozadí nějaký více méně skrytý motiv vašeho jednání, který vás pohání a dává tomu všemu směr a smysl.“

Jaroslav Róna

Jaroslav Róna

„Často se mi plastiky zjevují v ranním polosnu již hotové, takže o materiálech bývá předem rozhodnuto. Ale umožňuje-li to forma, pokouším se je u jedné sochy i variovat. Když se udělá stejná socha v bronzu a pak v žule nebo ve skle, je to docela jiný typ energie. Bronz je dutý, když na něj zaklepete, zvučí. Kámen působí totálně, dlouhodobě vyzařuje energii. Tu, kterou načerpal ve dne, ze sebe v noci vydává. U skla lze zase průnikem světla do skleněné hmoty využít efektu jakéhosi odhmotnění, jež způsobuje divákovi optickou rozkoš.“

Vladimíra Klumpar

Vladimíra Klumpar

„Zpomalím, začnu mít čas na to, abych se mohla dívat. A něco se ve mně pokaždé otevře. Když nic moc nevymýšlím, nekalkuluji, tak najednou přijde ten moment, a věci se stanou.“

Zdeněk Lhotský

Zdeněk Lhotský

„Vždycky to zkouším dělat úplně od začátku. Nikdy se nenapojím na něco, co jsem už někdy dělal. Přistupuji k tomu s úplně čistou hlavou, jako kdybych nic neznal. Když mám závan, že to na mě přijde, tak tvořím v tahu. Když něco děláte bez vášně, tak je to špatně.“

Klára Horáčková

Klára Horáčková

„Inspirace je všude. Člověk se ponoří do přemýšlení o tom, co dělá, co by chtěl dělat, a to ho pak provází dnem i nocí. Cokoli vidí, poměřuje s tím, co má v mysli. Zajímají mě principy fungování světa. Umění je pro mě způsob poznávání a interpretace reality. Způsob, jak komunikuji se světem.“

Petr Stanický

Petr Stanický

Snažil jsem se definovat to, jak prostor vnímám – jako veličinu, kterou je možno vnímat intuitivně silněji než objekt sám. Prostor je pro mě víc vizuálně působící veličinou a je v mých site-specific instalacích tím, co primárně ovlivňuje objekty, které v nich vznikají. Skleněná plastika může být vizuálně strhující a neotřelá, ale ve vztahu prostor–objekt je pro mě prostor víc. Je všude kolem nás, všichni ho intuitivně pociťujeme.“

Martin Janecký

Martin Janecký

„Hodně mě zajímá psychika té věci, na které pracuju, co všechno je možné ve skle vyjádřit nebo znázornit. Snažím se už delší dobu, aby to nekončilo u toho, že jde o lidskou tvář ze skla, ale aby z ní vyzařovaly také emoce. To je pro mě velmi důležité.“

Michaela Spružinová

Michaela Spružinová

„Jakékoliv lepení lepidlem považuji za degradaci celé mé práce, vše musí zůstat autentické, pracné, složité.

Dlouhý a namáhavý proces výroby je důležitý pro vývoj díla. Postupem času ,tělo‘ roste a skládá se do hybridu. Nedokonalosti povrchu nebo tvaru jsou jeho nedílnou součástí. Odrážejí skutečnou realitu zpracování starého skla v domácích podmínkách. A stejně tak reflektují nedokonalost mého těla a lidské práce, která by samozřejmě mohla být nahrazena současnou technologií strojově vyráběných tyčinek nebo frézou na výrobu dokonalé formy. Ale to už bych nebyla já, která si vždy zvolí tu složitější cestu pro seberealizaci.“

Luba Bakičová

Luba Bakičová

„Sklo funguje jako dokonalý záznamník pomíjivých časoprostorových situací a má schopnost podávat o nich trvalý důkaz. Beton si naopak zachovává svůj původní tvar za všech okolností. Soustředím se na kontrast těchto dvou materiálů, kde se právě křehké sklo stává aktivním dějovým činitelem a beton hlavním statickým pilířem objektu. Z jejich vzájemného vztahu vzniká velké napětí, které se ve svých dílech pokouším výtvarně využít.“

Tomáš Krejčí

Tomáš Krejčí

„Často pracuji s tím, co vidím kolem sebe. Sleduji, s čím se denně setkáváme, co tvoří naše prostředí, co produkujeme. Využívám sklo jako materiál užitý v jiném kontextu, než jak je běžně vnímán. Hledám nové materiálové vztahy s důrazem na jejich podstatu, mnohdy čistě intuitivně. Rád poukazuji na křehkost skla, stejně tak i na jeho jedinečnost. Bavím se vznikem nových forem a v tom spatřuji smysl tvorby.“