CZECH GLASS | FRAGILE

Výstava CZECH GLASS | FRAGILE, připravená pro sedmý ročník mezinárodního festivalu skla v Benátkách The Venice Glass Week, volně navazuje na expozici Czech Glass, Quo Vadis?!, která se uskutečnila v rámci jeho pátého ročníku před dvěma lety. Již tehdy jsem jako kurátorka přemýšlela v intencích dlouhodobého projektu, nikoliv pouze jediné jednotlivé prezentace. Proto jsem zamýšlela vytvořit platformu, která by měla potenciál představovat české sklo v delším časovém horizontu, avšak vždy s novou konkrétní ideou, se záměrem vykreslit úplnější obraz toho, co se v oblasti volné tvorby skla v České republice děje. Ze stejného důvodu vzniklo logo – jakási „značka Czech Glass“, jež bude pokaždé naplňována novým obsahem. Autorem loga a celého vizuálu je i v letošním roce Jáchym Šerých, architektem opět Jiří Novotný.

Cílem prvního ročníku projektu bylo představit v obecnější rovině různé polohy současné české sklářské tvorby, vytvořit jakýsi tvůrčí, inspirativní a svým způsobem i konfrontační dialog mezi autory odlišného věku a profesních zkušeností. Neméně důležité bylo ukázat různorodost technologických postupů. V rámci letošního ročníku jsem na tyto ideje navázala a pokusila se je posunout ještě o krok dál. Důraz jsem položila na potenciál skla jako materiálu, který plnohodnotně obstojí při řešení konkrétních uměleckých záměrů, a poukázala jsem na rozdílné tvůrčí přístupy autorů. Mnoho vrstevnatost jeho použití představuji prostřednictvím sklářky-sochařky, „new-tech“ sklářky, skláře v tandemu s módní návrhářkou a sklářky-malířky.

Na výstavě CZECH GLASS | FRAGILE se skrze umělecká díla setkáváme s různými charakteristikami skla, z nichž jsem ale vyzdvihla křehkost. Ke sklu jako materiálu tento atribut bezesporu patří – křehkost nám vytane na mysli okamžitě jako jedna z jeho základních vlastností. Nicméně nešlo mi pouze o její chápání ve smyslu fyzikálním, toto adjektivum otevírá dveře i do dalších sfér.

Slovo „křehký“ je chápáno jako lámavý, snadno rozbitný, lehce se tříštící, někdy však může nabývat i jiných významů, třeba jako jemný, delikátní, málo odolný či k něčemu náchylný. Má tudíž hodně rovin a přesný smysl mu přisuzuje až konkrétní kontext. V širším smyslu je výraz používán také přeneseně, když odkazuje na různé mentální, emocionální a sociální aspekty. Zažíváme křehké vztahy, náchylné k nedorozumění, křehké rodinné vazby, které se snadno naruší, či křehká přátelská pouta, která mohou zaniknout. I hranice mezi nadějí, rezignací a zoufalstvím, pravdou, polopravdou a lží, pochopením, nedorozuměním a manipulací bývají mnohdy velmi křehké a vedou nás k hlubšímu zamyšlení nad povahou emocí, vztahů a způsobů komunikace.

Fragilita v určitém z výše naznačených významů je také vnitřním sjednocujícím prvkem vystavovaných artefaktů. Každý z autorů vnáší do hry jemné nuance a různé podoby tohoto adjektiva. U Aleny Matějky se setkáváme s křehkostí existence některých, nebo dokonce možná všech civilizací. Ačkoli mohou být slavné a mocné, jsou zranitelné a náchylné k různým vnějším i vnitřním faktorům, jež mohou přispět k jejich krizím, pádu nebo úplnému zániku.

Tvůrčí dvojice Jungvirt–Kotěšovcová představuje křehkost hranice mezi dvěma zcela odlišnými materiály, které se nakonec prolnou do nedílné jednoty. Svým projektem poukazují také na to, jak manipulovatelný může být způsob prezentace lidského těla v modelingu, který přímo ovlivňuje, až diktuje, ideál krásy. Téma dotýkající se mnoha lidí je nesmírně křehké a mnohdy zraňující.

A jak křehká je hranice mezi zanikajícím a přeživším? To napovídají díla Kláry Horáčkové. V procesu evoluce jsou určité druhy a elementy citlivější ke změnám a vymírají, zatímco jiné se adaptují a přežívají. Tento druh fragility je fascinující a nutí nás zkoumat okolní svět. I v dalších z autorčiných děl se můžeme zamýšlet nad velmi aktuálním námětem – jak křehká až znepokojující je hranice mezi reálným světem a tím, který je mimo schopnost našeho vnímání.

Dana Zámečníková se ve své prezentaci v rámci vzpomínání na rodiče a domov zamýšlí nad tím, jak důležité jsou naše kořeny. Její díla nás provázejí křehkou pavučinou vzpomínek, které spojují minulost s přítomností a vyvolávají tím silné emoce.

Instalace jednotlivých autorů na výstavě CZECH GLASS | FRAGILE fungují jako samostatné celky. Mým záměrem však bylo je ve vzájemné symbióze propojit do společné výpovědi, tak aby spolu mohly komunikovat, působit na sebe, ovlivňovat se a posilovat. Získávají tím nové obsahy a novou hloubku. Katalog k výstavě je opět více myšlenkovým průvodcem než odborným textem. Přináší spíše volné eseje o tvůrcích, o tom, jak mnohovrstevnatými osobnostmi jsou, jak hluboké jsou studny jejich inspirací, i o tom, jaké jsou cesty hledání a nalézání optimálního způsobu, jak vše propojit a přenést do jedinečné hmoty skla. Pro mne má obzvláště klíčový význam sdělení, že v každém umělci a za jeho dílem je třeba vidět lidskou bytost.

 

Mária Gálová

Kurátorka výstavy

 

FRANTIŠEK JUNGVIRT | BARBORA KOTĚŠOVCOVÁ

FRANTIŠEK JUNGVIRT | BARBORA KOTĚŠOVCOVÁ

František Jungvirt vystudoval Střední odbornou školu v Třeboni, obor výtvarné zpracování skla se zaměřením na malbu skla, a posléze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru skla u prof. Ronyho Plesla. Jeho tvůrčí cesta zahrnovala i studijní pobyty v Istituto delle Arti A. Vittoria v Trentu v Itálii (2013) a na Kagawa University v Takamatsu v Japonsku (2015). František Jungvirt je jednou z nejvýraznějších osobností nejmladší sklářské generace v České republice. Svůj talent rozvíjí díky neuvěřitelné píli a pokoře.

Barbora Kotěšovcová Vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní v Praze a právě ukončila studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru designu oděvu a obuvi pod vedením prof. Liběny Rochové. Její tvůrčí rozvoj podpořily studijní stáže ve Francii a Německu (Lycée des Métiers les Coteaux, Cannes, 2016; Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, 2019) a pracovní stáže v Praze (Beata Rajská, 2014; LaFormela, 2017–2019; Hana Zárubová, 2020; Zuzana Kubíčková, 2023). Při své práci klade důraz na dokonalá střihová řešení a technologická zpracování. Zkoumá hranice oděvních forem napříč historií a propojuje kostýmní a konceptuální roviny.

Alena Matějka

Alena Matějka

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově a posléze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru skla pod vedením prof. Vladimíra Kopeckého. Ještě v době studií absolvovala v roce 1995 stáž na Glasgow School of Art, v Ateliéru keramiky a porcelánu prof. Archieho McCalla. Po absolutoriu se na několik let vrátila na svou alma mater k prof. Kopeckému, u něhož roku 2005 ukončila doktorské studium.

Ve světě je jednou z nejznámějších současných výtvarných sklářek střední generace pocházejících z České republiky. Své sochy se specifickou poetikou vystavovala na mnoha místech v rámci samostatných i skupinových výstav. Její díla jsou zastoupena v četných muzeích světa, jako např. Toyama Glass Art Museum, Tojama, Japonsko; Glas – Museet for glaskunst, Ebeltoft, Dánsko; Glasmuseum Lette, Ernsting Foundation, Coesfeld, Německo; Museum of Contemporary Art, Tchaj-pej, Tchaj-wan; Institute for International Research in Glass, University of Sunderland, Velká Británie. Její práce zdobí také významné státní sbírky u nás, jako je Uměleckoprůmyslové museum v Praze nebo Východočeské muzeum v Pardubicích.

Klára Horáčková

Klára Horáčková

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, následně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru skla pod vedením prof. Vladimíra Kopeckého. Prošla půlroční stáží tamtéž v Ateliéru socha u prof. Jiřího Beránka a semestrálním studijním pobytem na Wetterhoff School of Art and Design v Hämeenlinna ve Finsku. Rok 2008 byl začátkem její pedagogické dráhy, kdy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze nejprve působila jako vedoucí sklářské dílny a od roku 2012 je odbornou asistentkou prof. Ronyho Plesla, vedoucího Ateliéru skla.

Na svém kontě má přes čtyřicet samostatných i skupinových výstav, díla vystavila např. v Praze, Londýně, Eindhovenu, Paříži, Miláně, Basileji, Benátkách nebo Madridu, zúčastnila se mnohých sklářských sympozií doma i v zahraničí. Její artefakty zdobí privátní i institucionální sbírky v České a Slovenské republice, v Egyptě, Německu a USA.

Dana Zámečníková

Dana Zámečníková

Vystudovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu architektury, po jejím ukončení pracovala nějakou dobu ve věhlasném ateliéru SIAL v Liberci, v tzv. Školce, u renomovaného architekta Karla Hubáčka. V tomto nanejvýš inspirativním prostředí získala cenné zkušenosti. Silně na ni zapůsobilo setkání a práce s etablovanými i začínajícími kolegy, kteří posléze po desetiletí ovlivňovali vývoj československé architektury. Absolvovala také roční stáž na technice v Cáchách u Gottfrieda Böhma, dalšího proslulého architekta. Po návratu ještě zamířila na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, do Ateliéru architektury vedeného prof. Josefem Svobodou.

CZECH GLASS | FRAGILE

CZECH GLASS | FRAGILE

Partneři sedmého ročníku mezinárodního festivalu skla v Benátkách The Venice Glass Week.