Art advisory

Art advisory

Naši klienti patří mezi nadprůměrné úspěšné osobnosti, které mají možnost uvažovat o majetku a jeho rozvoji v širším, systematickém a dlouhodobém kontextu. Součástí je tvorba sbírek různého rozsahu a zaměření. Sbírky zpravidla začínají jako estetické zhodnocení rezidencí a nezřídka končí jako rozsáhlé investiční nástroje. Ať už je tomu jakkoli, jedná se o rodinný majetek a ten si stejně jako jakýkoli jiný zaslouží systematickou péči. 

Tvoříme a následně realizujeme strategie sbírek tak aby odpovídaly estetice, osobnostním profilům, investičním záměrům i horizontům a respektovaly postoj klienta k investičnímu riziku. 

Zastupujeme zájmy klientů při jednání s galeristy, sběrateli či umělci. Hlídáme daňovou efektivitu a velkou pozornost věnujeme řízenému předání dalším generacím s ohledem na udržení hodnoty, ale také původního záměru zakladatele sbírky. V případě potřeby dohlížíme na efektivní a diskrétní prodej sbírky.

Je nám ctí podporovat naše klienty při přípravě a realizaci jejich mecenášských či filantropických projektů.