Glass Line
{Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí

Tomáš Krejčí

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, zpracování skla a světelných objektů. Poté pokračoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ateliéru designu skla pod vedením prof. Petra Stanického. V současné době je na stejném místě doktorandem. V průběhu studií měl příležitost zúčastnit se vzdělávacího pobytu na Haute École des Arts du Rhin ve Štrasburku v tamním Ateliéru skla. Své práce již úspěšně představil na několika domácích i mezinárodních fórech, konkrétně v Praze, Londýně, Miláně, Frankfurtu nad Mohanem, Štrasburku, Benátkách a v Ósace. V posledních letech se věnuje také produkci výstav v Galerii Komnata zbudované z bývalé trafiky na trolejbusové zastávce v centru Zlína. Ve své tvorbě upřednostňuje projekty, ve kterých má možnost konfrontovat samotnou podstatu skla s jinými materiály. Zaměřuje se na produktový design a volné umění, součástí jeho tvůrčího výrazu jsou také site-specific instalace. Používá vícero sklářských technik, ponejvíce sklo foukané, tavené a ploché. Jeho přístup ke sklu je pokaždé značně experimentální.

Před zhruba třemi lety Krejčího zaujala konfrontace dvou značně rozdílných materiálů – ručně foukaného skla a ručně vyráběných nafukovacích fólií. Jejich propojením vznikly objekty založené na jedné straně na atraktivních vizuálních kombinacích a na té druhé na jejich rozdílných konstrukčních vlastnostech. Jde o jistou formu konfrontace a zároveň koexistence dvou matérií. V některých případech se mezi těmito nesourodými prvky vytvořila přirozená, až téměř naturální symbióza a působí jako jeden ucelený objekt. V jiných se nafukovací části staly pro skleněné předměty jakousi podpěrou a fungují spíše jako obal, který chrání křehké ručně foukané sklo. Zdánlivě nesourodé materiály však mají i mnoho společného. Oba jsou tvarovány vzduchem, vyžadují opatrnou manipulaci a jsou křehké. Kolekce Floating Futures pracuje i s materiálovými limity, ty jsou zprostředkovaně převtěleny do idey pomíjivosti, nestability a destrukce. Nafouknuté části se mohou deformovat, hrozí postupné unikání vzduchu, a tím i úplné zničení objektu – roztříštění skla a propíchnutí fólie. I toto je však přirozená součást použitých materiálů.

Pro výstavu v Benátkách se kolekce rozrostla o další objekty, které jsou inspirovány námořními bójemi a signalizačními zařízeními. Krejčí tak navázal na téma, které ho v poslední době intenzivně vybízí k přemýšlení a přetváření do konkrétních významuplných forem. Jsou jím jeho úvahy o světelně industriální krajině, městském prostředí, signalizačních značeních a působení světelného objektu v určité situaci. Obecně by se dalo říci, že je inspirován nočním městem a industriální krajinou.